Tıpta Uzmanlık Sınavı(TUS) Görev Panosu Uygulaması

TUS Sınavı hazırlanma sürecinde ilerleme durumu ve zaman kullanımının takibi, çalışma performansının raporlanmasını sağlayan verimlilik kategorisinde bir uygulamadır.

...

Görev Panosu Özellikleri.

Ana Pano

Tüm sürecin ilerleme durumu ve zamana uyum göstergeleri. TTBT ve KTBT bazında değerler.

KANBAN Pano

Devam eden, tamamlanan ve henüz başlanmamış görevlerin 'KANBAN' formatında gösterimi.

Grafik Pano

İlerleme durumu grafik gösterimi. Hedefe yakınlık. Github tarzı günlük aktivite dağılımı.

Diğer Özellikler

Görev bazında ağırlık belirleme, not alma ve görev hedef tarihi belirleme özellikleri.